چهره شماره 9

مداد سیاه روی کاغذ

( 27 × 37 سانتی متر)

(10 × 13.5 اینچ)

1386

 

English Page

 

بازگشت به صفحه قبل

جزییات