چهره شماره 7

مداد سیاه روی کاغذ

( 29 × 35 سانتی متر)

(11.5 × 14 اینچ)

1381

 

English Page

 

بازگشت به صفحه قبل

جزییات