چهره شماره 4

مداد سیاه روی کاغذ

( 23 × 29 سانتی متر)

(9 × 11.5 اینچ)

1379

 

English Page

 

بازگشت به صفحه قبل

جزییات