چهره شماره 3

مداد سیاه روی کاغذ

( 25 × 26 سانتی متر)

(9.8 × 10.2 اینچ)

1378

 

English Page

 

بازگشت به صفحه قبل

جزییات