چهره شماره 2

مداد سفید روی کاغذ سیاه

( 25 × 28 سانتی متر)

(10 × 11 اینچ)

1378

 

English Page

 

بازگشت به صفحه قبل

جزییات