چهره شماره 1

داد سیاه روی کاغذ

( 28 ×22 سانتی متر)

(11 × 8.7 اینچ)

1998

 

English Page

 

بازگشت به صفحه قبل

جزییات